Rabu, 23 Februari 2011

Ayat Kursi Dan Manfaatnya

Setiap ayat-ayat yang terkandung di dalam Al Qur’an, memiliki kekuatan dan manfaat masing-masing bagi setiap orang yang mengamalkannya dengan baik. Ayat Kursi, sebagai salah satu ayat di dalam Al Qur’an, tentunya memiliki pula kekuatan dan manfaat tersebut.
"Allahu laa ilaaha illa Huwal Hayyul Qayuum, la ta`khudzuhuu sinatuw wa la naumun, lahuu ma fis samaawati wa ma fil ardhi, man dzal ladzi yasyfa'u 'indahuu illa bi idznihii, ya'lamu ma baina aidiihim, wa maa khalfahum, wa laa yuhiithuuna bisyai-im min 'ilmihii illaa bi maa syaa-a wasi'a, kursiyyuhus samaawaati wal ardha, wa laa ya-uuduhuu hifzhuhumaa, wa Huwal 'Aliyyul 'Azhim." (QS. Al Baqarah : 255)

Artinya :"Allah, tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia, Yang Hidup kekal lagi terus-menerus mengurus (makhluk-Nya); tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaan-Nya apa yang di langit dan di bumi. Tiada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izin-Nya. Allah mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendaki-Nya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi. Dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya, dan Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar." (QS. Al Baqarah : 255)
Dalam sebuah hadits, ada menyebutkan tentang syaitan yang duduk di atas pintu rumah. Tugasnya ialah untuk menanam keraguan di hati suami terhadap kesetiaan isteri di rumah, dan keraguan di hati isteri terhadap kejujuran suami di luar rumah.
Oleh karena itulah, Rasullah SAW tidak akan masuk ke dalam rumah, sehingga Beliau mendengar jawaban salam dari isterinya. Di saat itu syaitan lari bersama-sama dengan salam itu.
Hikmah dan manfaat Ayat Al Kursi mengikuti beberapa Hadits :
1. Barang siapa membaca ayat Al-Kursi bila berbaring di tempat tidurnya, Allah SWT mewakilkan dua orang Malaikat memeliharanya, hingga subuh.
2. Barang siapa membaca ayat Al Kursi di akhir setiap shalat Fardhu, dia akan berada dalam lindungan Allah SWT, hingga waktu shalat yang lain.
3. Barang siapa membaca ayat Al Kursi di setiap akhir shalat, dia akan masuk surga , dan barang siapa membacanya ketika hendak tidur, maka Allah SWT akan memelihara rumahnya serta rumah-rumah disekitarnya.
4. Barang siapa membaca ayat Al Kursi di akhir tiap-tiap shalat fardhu, Allah SWT menganugerahkan dia setiap hati orang yang bersyukur, setiap perbuatan orang yang benar, pahala Nabi-Nabi, serta Allah SWT melimpahkan rahmat kepadanya.
5. Barang siapa membaca ayat Al Kursi sebelum keluar rumahnya, maka Allah SWT mengutus 70.000 Malaikat kepadanya – mereka semua memohonkan ampunan dan mendoakan baginya.
6. Barang siapa membaca ayat Al Kursi di akhir sembahyang, Allah SWT akan mengendalikan pengambilan rohnya, dan dia adalah seperti orang yang berperang bersama Nabi Allah, sehingga mati syahid.
7. Barang siapa yang membaca ayat Al Kursi ketika dalam kesempitan, niscaya Allah SWT berkenan memberi pertolongan kepadanya.
Demikian hikmah dan manfaat dari Ayat Kursi, semoga pengetahuan ini dapat selalu menjadi inspirasi bagi seluruh umat muslim dalam mengamalkan ayat-ayat yang terkandung di dalam Al Qur’an. Amien.

0 komentar:

Posting Komentar

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 
Powered by Blogger